බගවන්තලාව පොලිස් වසමට අයත් කර්කස්වොල් වතුයායේ පහත් බිමක ඇළ මාර්ගයක් කැපිමේදී මතුවු වටිනා මැණික් ඉල්ලම් තොගයක් බගවන්තලාව පොලිසිය මැදිහත් විමෙන් ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියට භාරදි තිබේ.

එම පහත් බිමේ වැසි දින වලදි ඇළ මාර්ගය පිටාර ගැලිම නිසා ඒ අවට වතු නිවාස රැසක් ජලයෙන් යටවිම හේතුවෙන් අඹගමුව ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය මගින් ඒ සදහා ප‍්‍රතිපාදන වෙන් කර පෞද්ගලික කොන්ත‍්‍රාත්කරුවෙකු හරහා එම ඇළ බැක්‍රෝ යන්ත‍්‍රයක් යොදා ගනිමින් ඇළ මාර්ගය කපන අවස්ථාවේ මෙම ඉල්ලම් තොගය මතුවු බවයි.

ඉල්ලමි තොගය මැණික් ජාවාරමිකරුවන් පිරිසක් රැගෙන යෑමට උත්සහ කරන බවට පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත එම භූමියට පොලිස් ආරක්‍ෂාව යොදවා එම මැණික් ඉල්ලම් තොගය ඉදිරි කටයුතු සදහා ජාතික මැණීක් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියට අද (11) බාර දුන් බවයි.