බිඟුන් මේනක ගමගේ
 
ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට ඇමැතිවරයා ලබාගත් කාලයේ දී වෘත්තිය සමිති රැවටීමට කටයුතු කළහොත් දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයන්ට අවතීර්ණ වීමට සිදුවනු ඇතැයි සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට ලිපියක් මගින් දැනුම් දී ඇත.


සේවක වැටුප් තල ඉහළ දැමීම, ආවරණ අනුචිත අනියම් කොන්ත්‍රාත් පදනම් යටතේ සේවය කරන සේවකයන් ස්ථිර කිරීම ඇතුළු වෘත්තීය සමිති ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් පසුගිය 31 වැනි දා පැවැති සාකච්ඡාවේදී ප්‍රවාහන ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා එම ඉල්ලීම් ලබාදීමට එකඟ වුවද එහි යම් මන්දගාමීත්වයක් දක්නට ඇතැයි ඔවුහු පවසති.


දැනට වෘත්තීය ක‍්‍රියාමාර්ගවලට පිවිසී සිටින සේවකයින්ට කිසිදු අයුරකින් කිසිදු ඳඬුවමක් ලබානොදන බවටද ඇමැතිවරයා පොරොන්දු වී යැයි ද එහි සඳහන් වේ.


එම පොරොන්දු සියල්ල මේ වනවිටත් සියලුම ඩිපෝ සහ වෘත්තීය සමිතිවලට ලිඛිතව ලබාදුන්නේ යැයි ද බලධාරීන් ඊට අනුව ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන්නේ යැයිද සමස්ත ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය අවධාරණය කරයි.


මෙම ලිපියෙහි පිටපත් ජනාධිපතිවරයාට හා ප්‍රවාහන ඇමැතිවරයාට යොමු කර ඇත.