සුජිත් හේවාජුලිගේ

පාර්ලිමේන්තුවේ අලුත් සැසිවාරය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කෙරුණු පළමු ගැසට් නිවේදනය වගේම දෙවැනි ගැසට් නිවේදනයේත් දෝෂ තිබෙන හෙයින් ඒ සම්බන්ධයෙන් තුන්වැනි ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට සිදුවන බව පාර්ලිමේන්තු බලධාරීහූ පවසති.

දෙවැනි ගැසට් නිවේදනයේ දෝෂ ජනාධිපති කාර්යාලයට දැනටමත් දැනුම් දී ඇතැයි ඔවූහු කියති.

ගැසට් නිවේදනයක මෙවැනි දෝෂ තිබීම ප්‍රශ්නයක් බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කෙනෙකුට නීතිමය තර්කයක් පවා ගොඩ නැගිය හැකි හෙයින් මෙවැනි අවස්ථාවකදී කළ යුත්තේ කුමක්දැයි නීතිපතිවරයාගෙන් කරුණු විමසීම වැදගත් වන බවත් නීති අංශ පෙන්වා දෙයි.

ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ පළමු ගැසට් නිවේදනයේ තිබූ අඩු පාඩුව වූයේ එහි නව සැසිවාරය පටන් ගන්න වේලාව සඳහන් නොවීමයි. පාර්ලිමේන්තුවේ නව සැසිවාරය විවෘත කිරීමේ වේලාව සඳහන් කරමින් ජනාධිපතිවරයාගේ අණ පරිදී අප්‍රේල් මස 23 වැනිදා සඳුදා අංක 2068/1 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරුණේ ඒ අනුවය.

ඒ ගැසට් පත්‍රයේ ඇති වරද නම් එහි ඊට අදාළ නොවන ව්‍යවස්ථා වගන්තියක අංකයක් සඳහන් වීමයි . ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ 70වන ව්‍යවස්ථාවේ (4) වැනි අනු ව්‍යවස්ථාවෙන් පැවරී ඇති බලතල අනුව පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය කැඳවන බවයි. ආණුඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ එම අනු වගන්තිය පහත දැක්වේ.