(චමිල් රුපසිංහ)

සම සෞඛ්‍ය සිසුන්ට පේරාදෙණිය හා මහනුවර රෝහල්වල සායනික පුහුණුව ලබා දෙන ඉල්ලා පෙත්සමකට අත්සන් ගැනිම පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දි අද (21) ආරම්භ කෙරිණ.

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙම පෙත්සමට අත්සන් ගැනීම 24 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙයි.

මෙයට දිවයිනේ සියලුම විශ්ව විද්‍යාලවලින්ද අත්සන් ගන්නා බවත් ඉන් අනතුරුව එම පෙත්සම අධ්‍යපන බලධාරීන්ට ලබා දීමට නියමිත බවත් පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපති නිපුන සංකල්ප පැවැසිය.