(මොහොමඩ් ආසික්)

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුහු පිරිසක් මහනුවර ඔරලෝසු කණුව අසලදී අද (26) ටයර් පුළුස්සා දැවැන්ත විරෝධතා උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුහ.

වර්තමානයේ බඩු මිළ සීග්‍ර ලෙස ඉහළ යාම, නව බදු පැනවීම,  විශ්ව විද්‍යාල මෙන්ම පාසැල් අධ්‍යාපනයේ පවතින ගැටළු, විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ සියයට අසූවේ පැමිණීම සහතික කරන ලෙස ඉල්ලීම  ඇතුළු කරුණු ගණනාවකට විසඳුම් ඉල්ලා සිසුන් පිරිස  මෙම විරෝධතා උද්ඝෝෂණය පැවැත්වූහ.

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිට පා ගමනින් මහනුවර නගරයට පැමිණ මහනුවර නගරයේ ඔරලෝසු කණුව අසලදී ටයර් පුළුස්සා ඔවුහු මෙම  විරෝධතා උද්ඝෝෂණය පැවැත්වූහ.