( තිළිණි ද සිල්වා )
 
ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු ජන කොටසකට වරින් වර ඇතිවන ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයන්ට හේතුව වගවීම සහ සංක්‍රාන්ති යුක්තිය ක්‍රියාත්මක නොවීම බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහකොමසාරිස් සෙයිඩ් රාද් අල් හුසේන් කුමරු ප්‍රකාශ කළේය.

 
මෙම පහරදීම් කරන පුද්ගලයන්ට සහ මේ සඳහා අනුබල ලබාදෙන පුද්ගලයන්ට දඬුවම් ලබාදිය යුතු බව ඔහු සඳහන් කරයි.
 
එක්සත් ජාතීන්ගේ  මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ  37 වැනි වාර්ෂික සැසි වාරයේදී එහි සාමාජික රටවල් පිළිබද වාචික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් මානව හිමිකම් මහකොමසාරිස්වරයා මේ බව සඳහන් කළේය.