පාන් ගෙඩියක මිල අද (03) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 05 කින් ඉහළ දමන බව  සමස්තලංකා බේකිරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

තිරිගු පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 5 කින් ඉහළ යාම නිසා මෙම තීරණය  ගත් බව  බේකිරි හිමියන්ගේ සංගමය සඳහන්  කළේය. මේ වන විට පාන් ගෙඩියක  මිල රුපියල් 65 කි .

(36698)