පාකිස්තානයේ අගමැතිවරයා ලෙස එරට පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු ඛනිජ තෙල් අමාත්‍ය ෂහීද් කඛාන් අබ්බාසි තෝරා පත්කරගනු ලැබ තිබේ.

හිටපු අගමැති නවාස් ෂරීෆ් රාජ්‍ය තනතුරක් දැරීමට සහ පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාජිකයකු ලෙස කටයුතු කිරීමට නුසුදුසු යැයි එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කිරීමත් සමඟ එරට අගමැතිධුරයේ පුරප්පාඩුවක් ඇතිවිය.

අගමැතිවරයකු තෝරා පත් කරගැනීම සඳහා පාකිස්තාන පාර්ලිමේන්තුව අද  රැස්වූ අතර එහිදි පැවැති ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්ද 221ක් දිනාගැනීමට හිටපු ඛනිජ තෙල් අමාත්‍ය ෂහීද් කඛාන් අබ්බාසි සමත්විය. ඒ අනුව ලබන වසරේ පැවැත්වෙන මහ මැතිවරණය දක්වා ඇති කෙටි කාලයේදී හෙතෙම අගමැතිධුරය හොබවනු ඇත. 

055