කොළඹ පාක් වීදියේ ඉදිකෙරෙමින් පවතින ගොඩනැගිල්ලක් අසළ ගින්නක් හටගෙන ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා මේ වන විට ගිනි නිවන රථ යවා ඇතැයි ගිනි නිවිමේ ඒකකය පවසයි.

 

28535

(356)

(356)

 

ඡායාරූප - ළහිරු හර්ෂණ

 

විඩියෝ - ගයාන් අමරසේකර