( ගයාන් අමරසේකර)

දකුණු ආසියාවේ විශාලතම කුලුන වන නෙළුම් කුලුන  විවෘත කිරීම නිමිත්තෙන්  සමරු මුද්දරයක් නිකුත් කිරීමට  ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්දර කාර්යංශය මඟින් රු. 45.00ක වටිනාකමකින් යුතු නව සමරු මුද්දරයක්, සිහිවටන පත්‍රිකාවක් සහ මුල්දින කවරයක් (16) වැනිදා නිකුත් කෙරේ.

 එම මුද්දරය නිර්මාණය කරන ලද්දේ මුද්දර නිර්මාණ ශිල්පී පොත්පිටියගේ ඉසුරු චතුරංග කලාකරුවා විසිනි.