(අංජුල මහික වීරරත්න)


නොර්වේ රාජ්‍යයේ සහයෝගය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර කර්මාන්තය නවීකරණය කිරීමට, සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීමටත් පියවර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නෝර්වේ අග්‍රාමාත්‍ය  අර්නා සෝල්බර්ග් මහත්මිය සමඟ ඒකාබද්ධ ප්‍රවෘති සාකච්ජාවකට සහභාගී වෙමින් පැවැසීය. 


ඔස්ලෝ නුවර රාජ්‍ය අමුත්තන්ගේ ශාලාවේදී මෙම ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය හමුව පැවැත්විණි.


 ශ්‍රී ලංකාවේ නොදියුණු ප්‍රදේශ දියුණු කිරීම සඳහා දිගු කාලයක සිට නෝර්වේ රජයෙන් ලැබෙන සහයෝගය අගය කළ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, ඒ සහයෝගය තවදුරටත් උපරිම ලෙස ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කරන බව සඳහන් කළේය. 


නෝර්වේ අගමැතිනි අර්නා සෝල්බර්ග් මහත්මිය මෙහිදී පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාව සහ නෝර්වේ අතර අතීතයේ සිට පැවති සම්බන්ධතා මේ වන විට තවත් ශක්තිමත් වී තිබෙන බවයි. 


ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලක්කගත තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු සාක්‍ෂාත් කර ගැනීම සඳහා නෝර්වේ රාජ්‍යය උපරිම සහයෝගය ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත්, නෝර්වේ රාජ්‍ය සතු නවෝත්පාදන දැනුම සහ තාක්‍ෂණය හුවමාරු කර ගැනීමට සූදානම් බවත් සෝල්බර්ග් මහත්මිය අවධාරණය කළාය.