(ඩයනා උදයංගනී)


නායයෑම් අධි අවදානම් සහිත ප‍්‍රදේශවල වෙසෙන පවුල් සඳහා ආපදාවන්ට ඔරොත්තු දෙන පෙර සවි ආපදා ප‍්‍රත්‍යස්ථ නිවාස 10,000ක් ඉදිකිරීමට වාරි මාර්ග, ජල සම්පත් කළමනාකරණ හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.


මෙහි පළමු අදියර ලෙස රුපියල් කෝටි 253 ක වියදමින් නිවාස 1,170ක් ඉදිකිරීමට කටයුතු කරන බව වාරි මාර්ග, ජල සම්පත් කළමනාකරණ හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පැවසීය.


මෙම පළමු අදියරේ නිවාස රත්නපුර, කළුතර ඇතුළු දිස්ත‍්‍රික්ක කිහිපයක ඉදිකරන බව ද ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.


            චීන රේල්වේ බීජිං ඉංජිනියරින් ගෲප් කසපැණි සහ සීමාසහිත යප්කා ඉදිකිරීම් පෞද්ගලික ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවකට අනුව එම සමාගම් හා එක්ව මෙම ව්‍යාපෘතිය ක‍්‍රියාවට නැංවීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ද අමාත්‍යවරයා කීවේය.


            ඉදිරියේදී එම සමාගම් සමඟ ගිවිසුමකට එළඹීමට ද නියමිත අතර ඒ සඳහා වාරි මාර්ග, ජල සම්පත් කළමනාකරණ හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ද හිමිවී තිබේ.