(කල්පිටිය පද්මා කුමාරී කංකානම්ගේ )

නීතිවිරෝධී ලෙස මුහුදු මගින් මෙරටට ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ,මුහුදු කූඩැල්ලන් 1480 ක්,ඒවා ප්‍රවාහනය සදහා යොදා ගිත්,ධීවර යාත්‍රා තුනක් සහ සැක කරුවන් 6දෙනෙකු කල්පිටිය විජය නාවුක හමුදා මුර සංචාරක යාත්‍රා මගින් 14 දින රාත්‍රියේ අත්අඩංගුවට ගෙන පුත්තලම ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තුමේන්තුව වෙත භාර දී ඇත.සැකකරුවන් කල්පිටිය නගරයේ පදිංචිකරුවන් වෙති.ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තුමේන්තුවේ පුත්තලම සහකාර ධීවර අධ්‍යක්ෂ සරත් චන්ද්‍රනායක මහතා පැවසුවේ,

1996 අංක දෙක දරණ ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනතේ 61 වන වගන්තියට අනුව,මෙම සැකකරුවන් බළපත් නීති කොන්දෙසි කඩ කර ඇති බව ය.ඉන්දීයන් ධීවරයින් මෙරට මුහුදු සීමාවේ මසුන් මැරීමේ දී ඔවුන් මෙරටින් අල්ලා ගන්නා මුහුදු කූඩැල්ලන් සහ එරටේ මුහුදු කූඩැල්ලන්,කල්පිටියේ  ජාවාරම්කරුවන්ට අලවි කරන බව පරීක්ෂන පවත්වන පුත්තලම සහකාර ධීවර අධ්‍යක්ෂ සරත් චන්ද්‍රනායක මහතා පැවසුවේ,ය.

ඉන්දියාවේ මුහුදු කූඩැල්ලන් අපනයනය තහනම් නිසා මෙරට ජාවාරම්කරුවන් යොදා ගනිමින් කලක සිට,ශ්‍රී ලංකාව ඔස්සේ විවිධ රටවලට අපනයන කෙරෙන බැව් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ ය.අත් අඩංගුවට පත්,මුහුදු කූඩල්ලන් සහ සක කරුවන් කල්පිටිය මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරනය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.