( තිළිණි ද සිල්වා )

නීතිඥවරියන්ගේ ඇඳුම සම්බන්ධයෙන්  අගවිනිසුරු පුමුඛ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව සාමාජිකයන්  ගනු ලැබූ තීරණය අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මඟින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

ඒ අනුව,  නීතිඥවරියන් සුදු , කළු, අලු හෝ රත්නිල් පැහැති සාරිය සහ හැට්ටය හෝ දණහිස මට්ටමට පහළ  සුදු, කළු, අලු හෝ රත්නිල් පැහැති ගවුම හෝ කබාය නම් කර තිබේ.

එමෙන්ම වළලුකර දක්වා දිගු කළු කලිසම හා උස් කර සහිත අත්දිග සුදු කමිසය සහ කළු ලෝගුව පෙන්වා දී තිබේ.

මේ අතර, ගර්භනී ඇඳුම ලෙස සුදු අත්දිග කමිසය සමඟ දණහිස් මට්ටමට පහල උස් කර සහිත කළු ගවුම සහ කළු කබාය හෝ කළු ලෝගුව සමඟ ඉහත දැක්වු නිවැරදි වර්ණයන්ගෙන් හෙබි සාරිය සහ හැට්ටය හඳුන්වා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය මේ සම්බන්ධයෙන් අගවිනිසුරුවරයාගෙන් කල ඉල්ලීමකට අනුව අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති අගවිනිසුරු ,එහි සාමාජිකයන් වන ඊවා වනසුන්දර , බුවනෙක අළුවිහාරේ , සිසිර ද ආබෘ යන විනිසුරුවරුන් මෙම තීරණය අනුමත කරන ලදී.