(තරිඳු ජයවර්ධන)

පාරිභෝගිකයන්ට නොවිකුණා සඟවා තබාගත් නාඩු සහල් කිලෝ 17,150ක් රාජසන්තක කරන ලෙස නියෝග කළ මලිගාකන්ද අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් මංජුල රත්නායක මහතා එම සහල් තොගය සඟවාගෙන සිටි වෙළෙද ආයතනයට රුපියල් 12,000ක දඩ නියම කළේය.

පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරීන් පාරිභෝගිකයන් ලෙස ගොස් සහල් ඉල්ලා සිටි බවත්, එම අවස්ථාවේ නාඩු සහල් නැති බව දැන්වූ බවත්, පසුව තම අනන්‍යතාවය හෙළි කර පරීක්ෂා කරද්දී කිලෝ 25 බැගින් වූ නාඩු සහල් ගෝනි 686ක් තිබූ බවත් පාරිභෝගික අධිකාරිය  වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතීඥ ජයන්ත දෙහිඅත්තගේ මහතා අධිකරණයට දැන්වීය.

වෙළඳ ආයතනය වෙනුවෙන් අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටි එහි කළමනාකාරවරයකු වරද පිළිගත්තේය.

2003 අංක නවය දරණ පාරිභෝගික සේවා පනත අනුව මෙම සහල් තොගය රාජසන්තක කරන නියෝගයක් ලබා දෙන ලෙසත්, රාජසන්තක කරන සහල් විකුණා එම මුදල පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ අරමුදලට බැර කිරීමට අවසර දෙන ලෙසත් නීතීඥ ජයන්ත දෙහිඅත්තගේ මහතා අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.

ඒ අනුව සහල් තොගය රාජසන්තක කරන ලෙස නියෝග කළ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා එම සහල් විකුණා ලැබෙන මුදල පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ අරමුදලට බැර කිරීමට ද අවසර ලබා දුන්නේය.