(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)

රුසියාවේ නැගෙනහිර සයිබීරියා පළාතේ මිර් නමින් හැඳින්වෙන දියමන්ති ආකරයක ඇතිවූ ජලගැලීමක් හේතුවෙන් අට දෙනකු අතුරුදන් වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ආකරය පතුළේ  ජල පොම්පයක සිදුවූ කාන්දුවීමක් හේතුවෙන් මෙම ජල ගැලීම සිදුවී ඇති බවත් එම අවස්ථාවේ පතළේ සේවය කරමින් සිටි 133දෙනෙක් පමණ බේරාගත් බවත් බලධාරීහු පවසති. 


කිමිදුම්කරුවන් යොදාගෙන අතුරුදන් පුද්ගලයන් සෙවීමේ කටයුතු සිදුකරන අතර ඔවුන් සිරවී සිටින ප්‍රදේශය නිශ්චිතව හඳුනාගෙන නොමැති නිසා සෙවීමේ කටයුතු අසීරු වී ඇති බව පතල් සමාගමේ හිමිකරුවන් පවසා ඇත. 


මිර් රුසියාවේ තිබෙන විශාලම දියමන්ති ආකර වලින් එකකි.

(ද ගාඩියන් පුවත් ඇසුරිණි - 085)