(උපාලි ආනන්ද)

අධිකරණය බාරයේ ඇති ගල්ගමුවේ දළ පූට්ටුවාගේ ඇත්දළ යුගල සහ ගජමුතු වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා කොළඹට රැගෙන යාමට අවසර දෙන්නැයි ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ අධ්‍යක්ෂවරයා මෝසමක් මගින් අධිකරණයෙන් කළ ඉල්ලීම මහව අතිරේක දිසා විනිසුරු සහ අතිරේක මහේස්ත‍්‍රාත් රසික මල්ලවාරචිචි මහතා අද (12) ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

අධිකරණය ලබාදුන් නියෝගයට අනුව ඇත් දළ යුගල සහ ගජමුතු සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශනයක් සිදුකර අදාල වාර්තාව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිමට තමන් සුදානම් බව සත්ව උද‍්‍යාන අධ්‍යක්ෂකවරයා පැවසීය.

තාක්ෂණික උපකරණ අධිකරණයට රැගෙන ඒමට අපහසු නිසාත්  ඇත්දළ යුගල සහ ගජමුතු සම්බන්ධයෙන් අදාල පරික්ෂණ කටයුතු  අධිකරණය තුළ සිදු කිරීමට නොහැකි බවයි.

ඇත්දළ යුගල සහ ගජමුතු කොළඔට රැගෙන ගොස් තක්සේරු වාර්තාවක් ලබාගැනීම සඳහා ඒවා තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවට බාරදිය යුතු බවත් අධ්‍යක්ෂවරයා  තවදුරටත් අධිකරණයට දැන්වීය.

මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන දෙසැම්බර් 12 වැනි දා සිට රහස් පොලිසිය බාර ගැනීමට සූදානම් බවත් ඒ සඳහා අධිකරණයේ අවසරය ලබාදෙන ලෙසත් රහස් පොලිසිය මහේස්ත‍්‍රාත්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.