(මනෝප‍්‍රිය ගුණසේකර)

නඩු ප‍්‍රමාදවීම් මඟහැරවීමේ අරමුණින් පිහිටවනු ලැබු දෙවැනි ත‍්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල අගවිනිසුරු පියසාද් ඩෙප් මහතා විසින් අද (03) පත් කරන ලදී.

ත‍්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණයේ විනිසුරු මඩුල්ල ලෙස කොළඹ මහාධිකරණයේ කටයුතු කරන ආර්. ගුරුසිංහ, ශෂි මහෙන්ද්‍රන් සහ මීගමුව මහාධිකරණයේ කටයුතු කරන අමල් රණරාජා යන මහතවරුන් පත් කොට ඇති බව වාර්තා වේ.

දෙවැනි ත‍්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලේ සභාපතිවරයා ලෙස කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ආර්. ගුරුසිංහ මහතා පත් කොට ඇත. 


අප‍්‍රමාදීව විමසා අවසන් කළ යුතු නඩු විමසීම සඳහා ති‍්‍රපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණ පිහිටවිය යුතු බව රජය මීට පෙර අවස්ථාවකදී තීරණයක් ගන්නා ලදී.

ඒ අනුව මෙම තී‍්‍ර පුදගල විශේෂ මහාධිකරණ පිහිටවනු ලැබු අතර මෙම ත‍්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණය සඳහා විනිසුරුන් පත් කරන ලෙස නීතීපතිවරයා අගවිනිසුරුවරයාගෙන් කරන ලද ඉල්ලීමක අනුව මෙම මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් තිදෙනා පත් කොට ඇතැයි වාර්තා වේ.