(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

වැඩිහිටි සුබ සාධානය සඳහා වෙනම ලොතරැයියක් හඳුන්වාදීමට සමාජ සුබ සාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත ඇමති දයා ගමගේ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවක් අද (31) කැබිනට් රැස්වීමේදී ප්‍රතික්ෂේප වී ඇතැයි වර්තා වේ.

වැඩිහිටියන් සඳහා වෙනම ලොතරැයියක් හඳුන්වාදීමට මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා විරෝධය පළ කිරීම හේතුවෙන් එම යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප වී ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය හා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් දැනටමත් ලොතරැයි 10ක් වෙළඳපොළට නිකුත් කෙරෙන බැවින් අලුතින් ලොතරැයියක් හඳුන්වාදීමේ අවශ්‍යතාවක් නැතැයි මුදල් අමාත්‍යවරයා එහිදි ප්‍රකාශ කර ඇතැයි එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

වැඩිහිටි සුබ සාධානය සඳහා වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්නේ නම් එම ලොතරැයි අතරින් ක්‍රමවේදයක් සකසනවා මිස අලුතින් ලොතරැයියකට යා නොහැකි බවද  ඇමැති සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කර ඇතැයිද පැවසේ.