(සමන් පාලිත නානායක්කාර)

දියතලාව රංජල්ලාව හා මැණික්කන්ද ප්‍රදේශ හරහා අද (27) හමා ගිය දැඩි සුළඟකින් එම ප්‍රදේශයේ නිවාස හා යුද හමුදා නිල නිවාස ඇතුළු ගොඩනැගිලි 25කට පමණ දැඩි හානි සිදුවී ඇතැයි හපුතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් සුනිල් අබේකෝන් මහතා පවසයි.

දැඩි සුළං සමඟ ධාරානිපාත වර්ෂාවක් ද පතිත වූ බවත් නිවෙස් රැසක් මතට ගස් කඩා වැටී ඇති බවත් ඒ මහතා කියයි.ඉන් කිසිවකුටත් හානි වී නැතැයි ද ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කරයි.

හානියට පත් නිවෙස් වල පිරිස් ඥාති නිවෙස්වලට ගොස් ඇත.