මහින්ද නිශ්ශංක

දුම්රිය වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වුවද කාර්යාල සේවකයන් ඇතුළු දුම්රිය මගීන්ගේ ගමන් පහසුව සඳහා කොළඹ කොටුවේ සිට සියලුම මාර්ග ආවරණය වන පරිදි දුම්රිය 8 ක් පමණ ධාවනය කිරිමට දුම්රිය බලධාරින් අද (9) සවස සැලසුම් කර තිබිණි.

ඒ අනුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ මහනුවර,රඹුක්කන සහ මහව දක්වා දුම්රිය තුනක් ද මුහුදුබඩ මාර්ගයේ ගාල්ල සහ මාතරට දුම්රිය බැගින් ද පුත්තලම් මාර්ගයේ හලාවත දක්වා දුම්රිය දෙකක් ද අවිස්සාවේල්ල දක්වා එක් දුම්රියක් ද ධාවනය කිරිමට කටයුතු යොදා ඇත.

මේ අතර දුම්රිය වෘත්තිය සමිති පවසන්නේ අත්හිටවන ලද තම ශ්‍රේණීවල වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරිමේ කැබිනට් පත්‍රිකාව නැවත ක්‍රියාත්මක කරන තුරු දුම්රිය වර්ජනය අඛණ්ඩ කරගෙන යන බවයි.

සාමාන්‍යයෙන් දිනකට දුම්රිය 365 ක් පමණ සියලුම මාර්ග වල ධාවනය වේ.

ඡායාරූප - ළහිරු හර්ෂණ