(මහින්ද නිශ්ශංක)
 
දුම්රිය රියදුරු, නියාමකවරු, පාලකවරු, ස්ථානාධිපතිවරු හා දුම්රිය අධීක්ෂණ කළමනාකරුවන් අද (26) පස්වරු 2.00 සිට වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කළහ.


අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියකින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට නැවත හිමි වු මරදාන එල්ෆින්ස්ටන් රඟහල අසල ඉඩමේ ආරක්ෂක වැට ඉදිකරමින් සිටි දුම්රිය සේවකයන්ට හා දුම්රිය ආරක්ෂක නිලධාරින්ට ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා විසින් තර්ජනය කර එයට බාධා කිරිමට විරෝධය දක්වා මෙම වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බව පැවසීය.


මෙහෙයුම් අධික්ෂණ නිලධාරින්ගේ වෘත්තිය සමිති සන්ධානයේ සම කැඳවුම්කරු ලාල් ආරියරත්න මහතා පැවසීය.


ඒ අනුව සවස 2.00 සිට සියලු දුම්රිය ධාවනය සවස 4.00 දක්වා නතර කළ බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි. 

(ඡායාරූප- ලහිරු හර්ෂණ )