මහින්ද නිශ්ශංක

පොල්ගහවෙල හා රඹුක්කන අතර පිහිටි පනලීය දුම්රිය ස්ථානය අසලදී සිදුවු දුම්රිය ගැටුම සම්බන්ධව කොළඹ සිට රඹුක්කන දක්වා ධාවනය වු අංක 164 දුම්රියේ රියදුරු රියදුරු සහයක, ප්‍රධාන නියාමක හා උප නියාමකවරයාගේ වැඩ තහනම් කර ඇතැයි අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි විජය සමරසිංහ මහතා පවසයි.

කොළශ සිට මහනුවර බලා ධාවනය වු අංක 35 දුම්රිය සංඥා නොමැතිව නැවතී තිබියදී ඊට පිටුපසින් පැමිණි රඹුක්කන දුම්රියේ ගැටීමෙන් අනතුර සිදුවී ඇත.