ඩයනා උදයංගනී

දෙමටගොඩ දුම්රිය අංගනයේ මීට සුළු මොහොතකට පෙර ගින්නක් හටගෙන තිබේ.                                                    

ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවන එ්කකය මේවනවිට යොදවා තිබේ

ඡායාරූප - ෆේස්බුක් පිටුවෙනි