(සටහන සහ ඡායාරූප - මාවනැල්ල සමන් විජය බංඩාර)

වයස අවුරුදු 115 ක් වූ පේඩිගේ අනුලාවතී මාතාව අද ( 01 ) මෙලොවින් සමු ගත්තාය. ඇය මියයන තෙක්ම ජිවත් ව සිටියේ අරණායක ගැවිලිපිටිය ප්‍රදේශයේය.

සමස්ත ලංකා ප්‍රවීනයන්ගේ ක්‍රිඩා උලෙලේ අවුරුදු 110 සහ 115 අතර වයස් කාණ්ඩ වලින් පැවත්වු හෙල්ල සහ යගුලිය දැම්මේ ඉසව් වලින් ගිනස් වාර්තාවකට පවා හිමිකම් කියන ඇය අරණායක ප්‍රදේශයට අභිමානයක් ගෙන දුන් මාතාවකි.

දකුණු අසියාවේ වයස් ගතම මාතාව වන මාවනැල්ලේ බලත්ගමුවේ 117 ක් වසරක් ජිවත් වු උක්කු අම්මා මිය යෑමෙන් පසුව මෙි දක්වා ජිවත්ව සිටි වයස්ගතම මාතාව ඇය විය හැකි බව බොහෝ දෙනාගේ මතයයි. ඇය උපත ලබා ඇත්තේ 1902 / 06 / 04 දිනයේදිය. නමින් පේඩිගේ අනුලාවතී ලෙස හැදින්වුවත් මුල් කාලයේ ඇගේ නම කිරි උක්කු බව ඇය ජීවත්ව සිටියදී පවසා තිබිණ.