ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමග පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසුව ඛණිජ තෙල් සංස්ථා සේවකයන්ගේ වෘත්තීය සමිති විසින් ගෙනගිය වර්ජනය තාවකාලිකව නවතා දමා තිබේ. 

මෙම වර්ජනය අත්හිටුවීම ලබන අඟහරුවාදා දක්වා වන බව වෘත්තීය සමිති කියයි.