(ශාන්ත චන්ද්‍රසිරි)
 
තලවකැලේ  නගරය හා ඒ අවට ප්‍රදේශයන්ට අද (28) සවස   පතිත වූ අධික වර්ෂාවත් සමඟ අයිස් කැට වැටුණු බව ප්‍රදේශවාසීහු කියති.
 
පැය දෙකකට  අධික කාලයක් පැවැති  වර්ෂාවත් සමඟ මෙසේ වරින්වර  අයිස් කැට පතිත වූ ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.