අමදෝරු අමරජීව
 
හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයකු වු  ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට එක්වීම  නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ත්‍රිකුණාමලය ආසන සංවිධායක ධුරයට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ  හිටපු ඇමැතිවරියක වන  ආරියවති ගලප්පත්ති මහත්මිය පත් කරනු ලැබ තිබේ. 
 
සංවිධායක ධුරයේ පත්විම් ලිපිය  ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින්  සිය කාර්යාලයේ දී ආරියවති ගලප්පත්ති මහත්මියට ලබාදිම සිදුවිය.
 
ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ත්‍රිකුණාමය ආසන සංවිධායක ලෙස පත්වු  ආරියවති ගලප්පත්ති මහත්මිය  අසුව දශකයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් දේශපාන ගමන අරඹා පසුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක්වී 2008 ප්‍රථම නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ උප සභාපතිනිය ලෙස පත්විය.


2012 දි පැවති පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් ජයගත් ඇය එම පළාත් සභාවේ සභාපතිනිය  ලෙසත් 2015 ජනවාරි  8 වැනි දා ජනාධිපතිවරණයෙන් වත්මන් යහපාලන රජය බිහිවිමෙන් පසු එක් වරෙක නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා  ක්‍රීඩා ඇමැතිනිය ලෙස කෙටි කලක් ද පසුව පළාත්  මාර්ග සංවර්ධන, නිවාස  ග්‍රාමීය විදුලිය හා  කාන්තා කටයුතු ඇමැතිනිය ලෙස  පළාත් සභාව විසුරුවා හරින තෙක් කටයුතු කළාය.


නව තනතුරට පත්වීමට පෙර ඇය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ලෙස කටයුතු කර තිබුණි.