(සිරාජ් හසීම්)
 
නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලයේ ත්‍රීකුණාමල මණ්ඩපය මාස 4කට අධික කාලයක් වසා දමමින් එම මණ්ඩපයේ මණ්ඩපාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ පරිපාලනය විසින් සිසුන්ට එරෙහිව ගෙන යනු ලබන අත්තනෝමතික ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්නැයි එහි සිසුහු උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් සිදුකර ඇත. 

ත්‍රීකුණාමල මණ්ඩපයේ සිසුන් තම මණ්ඩපය තුළ හෝ මණ්ඩපයෙන් පිට කිසිදු විශ්ව විද්‍යාලයක් සමඟ එක්ව කිසිදු සයිටම් විරෝධතාවක් සිදුකර නැති බවත් මොවුන් අමාත්‍යවරයා වෙත යැවූ ලිපියේ සඳහන් කර ඇත.
 
ත්‍රීකුණාමලය මණ්ඩපය වසා දැමීමට ප්‍රධාන හේතුව පසුගිය පෙබරවාරියේ චක්‍රලේඛවලට හා නීතිරීතිවලට පටහැනිව  විභාග පැවැත්වීමට මණ්ඩපාධිපතිවරයා කටයුතු කිරීම බවත් මීට එරෙහිව දැවැන්ත සිසු විරෝධයක් මතුවීම මත මණ්ඩපාධිපතිවරයා සහ පරිපාලනය විසින් සාවද්‍ය චෝදනාවන් නගමින් ත්‍රීකුණාමලය මණ්ඩපය මාර්තු 20 වැනි දා සිට මේ දක්වාම වසා දැමීමට පියවර ගෙන ඇති බවත්  සිසූහු පෙන්වා දෙති.