(සිතුම් චතුරංග)

අපරාධයක් සිදුකිරීමට තියුණු ආයුධ හා පොලු මුගුරු රැගෙන යතුරුපැදිවලින් ගමන්කරමින් සිටි පුද්ගලයින් තිදෙනකු යාපනය තෙලිප්පලෙයි අලවෙඩ්ඩි ප‍්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගත් බව තෙලිප්පලෙයි පොලිසිය කියයි.

සංවිධානාත්මක පිරිසක් කිසියම් අපරාධයක් සඳහා තියුණු ආයුධ රැගෙන යතුරුපැදිවලින් ගමන්ගන්නා බවට ලද තොරතුරක් මත තෙලිප්පලෙයි පොලිසිය සිදුකළ වැටලීමකදී සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

වැටලීම සිදුකළ අවස්ථාවේ සැකකරුවන් සතුව තිබී අඩියක් පමණ දිගින් යුත් තියුණු පිහියක්, යකඩ කූරු සහ පොලූ කිහිපයක් ඇතුළු සැකකරුවන් පැමිණි යතුරුපැදි 4ක් සොයාගත් බව පොලිසිය කියයි.