ජේ.ඒ.එල් ජයසිංහ
මහනුවර ප්‍රදේශයට අද අලුයම සිට ඇද හැළුණු තද වර්ෂාවෙන් පසු මැදඇළ උතුරා යාමෙන් විලියම් ගොපල්ලව මාවත හිරස්සගල ඇතුළු ප්‍රාදේශ කීපයක් වැසි ජලයෙන් යටවිය. මේ නිසා නිවාස 150කට පමණ හානි සිදු විය. මහනුවර, කෑගල්ල,නුවරඑළිය ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට ඊයේ (28) රාත්‍රීයේ සිට තද වැසි පැවැති බවත් නායයාමේ අවදානම් ප්‍රාදේශවලි ජනතාවට සොදිසියෙන් සිටින ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට අද නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.