(නිමල කොඩිතුවක්කු)

නිවාස සියයකට වැඩි සෑම තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක්  ඉදිකිරීමේදීම  ග‍්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලයක් සඳහා ඉඩක් වෙන් කළ යුතු බවට වන නීති සකස් කරන බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා අද(15) පැවසීය.

එසේ නොකරන  තට්ටු නිවාස සංකීර්ණ සඳහා අනුමැතිය ලබා නොදෙන බවත් අමාත්‍යවරයා කීය.

තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක 1000ක් පමණ පුද්ගලයන් පදිංචි විය හැකි බැවින් මහජනතාවගේ පහසුව සඳහා මෙම තීරණය ගන්නා බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම සෑම ග‍්‍රාම නිලධාරී වසමක් වෙනුවෙන් ම රුපියල් ලක්ෂ 25 බැගින් ලබාදී ඇති බවත් මේ මගින් රුපියල් කෝටි 3500ක් ග‍්‍රමීය සංවර්ධනයට යොදවා ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.