(රංජිත් රාජපක්‍ෂ)

මුතුරාජවෙල සිට කොටගල ඛනිජතෙල් නීතිගත තෙල් ගබඩා සංකර්ණය දක්වා ඩීසල් ලීටර් 33000ක් ප‍්‍රවාහනය කළ බවුසරයක් හැටන් කොළඹ මාර්ගයේ වටවල දියගල දී අද (6) අනතුරට පත්වී ඇති බව නෝටන්බි‍්‍රජ් පොලිසිය පවසයි.

ධාවනය වෙමින් තිබු බවුසරයේ පිටුපස රෝදයක් ගැලවී යෑමෙන් මෙම අනතුර සිදුවි ඇත.

එම ඉන්ධන බවුසරයේ ප‍්‍රවාහනය කළ ඉන්ධන වෙනත් බවුසර් රථ මගින් කොටගල ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා තෙල් ගබඩා සංකිර්ණය වෙත ප‍්‍රවහානය කිරිමට කටයුතු කර තිබේ.  මේ හේතුවෙන් මාර්ගයේ ගමනාගමනය එක් මංතීරුවකට පමණක් සීමා කර ඇත.