ළහිරු හර්ෂණ

සයිටම්  විරෝධි පාගමනක් හේතුවෙන්  මේ වන විට  ටවුන් හෝල්  අවට මාර්ගයන්හි  දැඩි වාහන තදබදයක් පවතී.

කොතලාවල වෛද්‍ය පිඨයට ඒකාබද්ධ කර සයිටම්  පවත්වගෙන යාමට විරෝධය දක්වමින් මීට සුළු වේලාවකට පෙර සයිටම් සිසු ජන විරෝධි ව්‍යාපාරය මෙම උද්ඝෝෂණය ඇරැඹුහ.