(නිමන්ති රණසිංහ)

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලට අයත් කැබ් රථයක් හිටපු සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍ය ටී.බී ඒකනායක විසින් සාපරාධී ලෙස පරිහරණය කරනු ලැබ ඇතැයි ලැබුණු පැමිණිල්ලකට අනුව විමර්ශන ආරම්භ කළ බව මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය අද (10) කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලාල් රණසිංහ බණ්ඩාර මහතා ඉදිරියේ කරුණු වාර්තා කළේය.

2012-2015 කාලයේදී WP-0771 දරණ කැබ් රථය අවභාවිත කර ඇතැයි කියැවිණි.