ප්‍රසන්න පද්මසිරි

උමා ඔය ව්‍යාපෘතියෙන් සිදුවී ඇති හානිය බැලීමට කළ සංචාරයේ දී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පළාත් සභා මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා කාමරයකට දමාගෙන තමාට තර්ජනය කළ බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ලේකම් සහ ධීවර ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා කියයි.

ව්‍යාපෘතිය නතර කරන ලෙස ඔහු තර්ජනය කළ බවත්, තමා එම කාමරයෙන් එළියට පැණගත් බවත් අමරවීර මහතා පවසයි.

මහින්ද අමරවීර මහතා අද එහි ගියේ බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංවිධානය කර තිබූ සාකච්ඡාවකට සහභාගී වීම සඳහාය. උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කිරීමට එම රැස්වීම කැඳවා තිබුණු අතර ඊට රාජ්‍ය නිලධාරීන් රැසක් කැඳවා තිබිණි.

එම රැස්වීම කඩා කප්පල් කිරීමට ද පිරිසක් සැලසුම් කර ඇතැයි කී අමරවීර ඇමැතිවරයා තමා සාකච්ඡාවට නොයන බවත්, නිලධාරීන් කොළඹට කැඳවා සාකච්ඡාවක් සිදු කරන බවත් සඳහන් කළේය.