(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ ආරියරත්න රණබාහු)

රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබ සිටින කුරුණැගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ද මැතිසබයට අද (4) පැමිණියේය.

මන්ත්‍රීවරයා බන්ධනාගාර  වෑන් රථයකින් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පිරිසකගේ දැඩි ආරක්ෂක රැකවල් මධ්‍යයේය.

මැතිසබයට පැමිණි ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය අසුනේ අසුන් ගෙන සිටිනු දක්නට ලැබිණි. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සභා ගැබ මැදට පැමිණි උද්ඝෝෂණය කරද්දී ප්‍රනාන්දු මහතාද ඊට එක්වූයේය.

ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබ සිටින්නේ මුල්‍ය අවභාවිතා චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙනි.