ටී.කේ.ජී.කපිල

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සහභාගි වීම සදහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඇතුළු දූත පිරිසක් එංගලන්තය බලා පිටත්ව ගියහ .

මෙම දූත පිරිසේ 10 දෙනෙක් සිටිති.