(ආරියරත්න රණබාහු)

බැඳුම්කර සිද්ධිය ගැන පැවැත්වෙන ජනාධිපති කොමිසමට සාක්ෂිකරුවන් ලබා දුන් ඇතැම් තොරතුරු කෝප් කමිටුවට  නොදීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන බව කථානායකවරයා අද (07) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය ගැන කෝප් කමිටු වාර්තාවට අදාළ  විමර්ශන කඩිනමින් පවත්වන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවට උපදෙස් දුන් බවට නීතිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයාට දැනුම් දී තිබේ.