(මනෝප‍්‍රිය ගුණසේකර)

පෞද්ගලිකව නීතීඥ වෘත්තීයේ යෙදුණු රාමනාදනන් කන්නන් මහතා මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ සේවා කොමිසමේ මතය කුමක්ද යන්න ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අධිකරණ සේවා කොමිසමෙන් විමසීමක් කොට ඇතැයි වාර්තා වේ.

පෞද්ගලිකව නීතීඥ වෘත්තීයේ යෙදුණු රාමනාදනන් කන්නන් මහතා මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස පත්කිරීම සඳහා ලබාදී තිබු නිර්දේශය තවදුරටත් නීතීය හමුවේ බලරහිත නිර්දේශයක් බව අධිකරණ සේවා කොමිසම ජනාධිපතිවරයා වෙත දැනුම් දීමෙන් පසු ජනාධිපතිවරයා පෙරළා අධිකරණ සේවා කොමිසමෙන් මේ බව විමසා ඇතැයි වාර්තා වේ.

අධිකරණ සේවා කොමිසමේ තීරණයෙන් අනතුරුව අධිකරණ සේවා සංගමය (විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමය) ජනාධිපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් රාමනාදනන් කන්නන් මහතා මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස පත්කිරීම සඳහා ලබාදී තිබු නිර්දේශය තවදුරටත් නීතීය හමුවේ බලරහිත නිර්දේශයක් බව දැනුම් දී ඇති හෙයින් රාමනාදන් කන්නන් මහතා මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස පත්කිරිම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් අත්සන් තැබු අධිකාරී පත්‍රය ආපසු කැඳවා එම මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයා ධූරයෙන් ඉවත් කරන්නැයි ඉල්ලීමක් කොට ඇත.