( තිළිණි ද සිල්වා )
 
ජාත‍්‍යන්තර විනිසුරුවරුන් සහභාගී කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව  මානව හිමිකම් චෝදනාවලට පිළිතුරු ලබාදිය යුතු බව කැනඩාව යළි අවධාරණය කර තිබෙන බව ජීනීවා තානාපති ආරංචි මාර්ග පවසයි.
 
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 37 වැනි මානව හිමිකම් සැසිවාරය අමතමින් කැනඩාව මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන්ය.
 
යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත්  වූ පුද්ගලයින්ගේ සිත් සුවපත් කිරීම සඳහා සැබෑ ප්‍රතිසංවිධානයක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ද කැනඩාව මෙහිදී පවසා තිබේ.
  
ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙරට දශක තුනකට ආසන්න  කාලයක් පැවැති යුද්ධයේ අවසන් අවස්ථාව ඉතා වැදගත් මොහොතක් වූ බවයි.
 
එමෙන්ම යුදයට මුහුණ දුන් පාර්ශව වල විශ්වාසය තහවුරු කිරීම සඳහා වගවීමේ ක්‍රියාවලිය යළි ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳව ද කැනඩාව යළිත් සිහිපත් කර ඇති බව සඳහන්ය.
 
මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව පොදු රාජ්‍ය  මණ්ඩලය ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරුන් නීතිඥයින් සම්බන්ධ කර ගනිමින් කටයුතු  කිරීම ඔවුන් ජාත්‍යන්තරයට දුන් පොරොන්දු ඉටු කිරීමක් බව කැනඩාව වැඩිදුරටත් පවසා ඇත.