(සුමතිපාල දීයගහගේ)

වක්වැල්ල ජල පවිත්‍රාගාරයේ සිටි ගාල්ල බීක්ක ප්‍රධාන ජල තටාකයට ජලය පොම්ප කරන නළ මාර්ගයක් පුපුරා යෑම නිසා ගාල්ල නගර සභා බලප්‍රදේශයට ජලය සැපයීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇතැයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලා පවහන මණ්ඩලය පවසයි.

කරාපිටිය ශීක්ෂණ රෝහලට නොකඩවා ජලය සපයන බවද එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.වක්වැල්ල ජල පවිත්‍රාගාරයේ සිට බීක්ක ප්‍රධාන ජල තටාකයට ජලය පොම්ප කරන නළ මාර්ග තුනෙන් එක් නළයක් පුපුරා යෑම හේතුවෙන් ගාලු නගරයට ජලය බෙදාහැරීම මෙසේ තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.

මෙසේ  පුපුරා ගොස් ඇති ජල නළය මේ වන විට අලුත්වැඩියා කරමින් සිටින අතර මධ්‍යම රාත්‍රීය වන විට නගරයට ජලය සැපයීය හැකි බව ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පවසයි.