(අමල් වික්‍රමරත්න)
 
ගාල්ල වක්වැල්ලේ ජල පොම්පාගාරයේ  ඇති වු ගින්නකින් පසු පැය 12 කට ආසන්න කාලයක්  අකර්මන්‍යව තිබු ගාල්ල නගරයට ජලය සැපයීම මේවනවිට යථා තත්වයට පත්කර ඇතැයි  ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ගාල්ල ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු එම්.කේ. ලෙස්ති මහතා පැවසීය.
මේ වනවිට ගාල්ල නගරයට ජලය ලැබෙමින් පවතින බව පාරිභෝගිකයෝද පවසති.
දැනට තාවකාලික ආකාරයට විදුලි සැපයීම සිදුකර මෙම ජල ප්‍රශ්නය විසදීමට කටයුතු කළත් ඉතාම ඉක්මනින් නිවැරදි ක්‍රමවේදයට විදුලිබල සැපයුම සම්බන්ධ කළයුතුව ඇතැයිද මණ්ඩලය පවසයි.
ඒ සදහා මිලියන 18-20 ක  පිරිවැයක් එම පද්ධතිය ගෙන්වීමට වැයවෙතියි පැවසේ.කෙසේ නමුත් එම නිවැරදි ආකාරයට විදුලිය සැපයීමට මාසයකට ආසන්න කාලයක් ගතවනු ඇතිබව ජලසම්පාදන මණ්ඩලයේ ආරංචිමාර්ග සදහන් කරයි.