සමන් පාලිත නානායක්කාර

අද පැවැති මහ වැසිත් සමඟ බණ්ඩාරවෙල දික්අරාව ප්‍රදේශයේ ගිලාබැසීමේ අවදානමක් නිසා පවුල් 150ක් පමණ ඉවත් කිරීමට පියවර ගත් බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (බදුල්ල) ඊ එම් එල් උදය කුමාර මහතා පැවසීය.

උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය නිසා පොළොවේ ඇති වී තිබූ පැල්මකින් ජල බුබුලක් මතුවී ගලා යෑමට පටන් ගැනීමත් සමඟ මෙම අවධානම් තත්ත්වය ඇතිවී ඇති බව උදය කුමාර මහතා කීවේය.

මෙසේ ඉවත් කළ පවුල් බණ්ඩාරවෙල බිඳුණුවැව යොවුන් සේනාංක පරිශ්‍රයේ තාවකාලිකව රඳවා තිබේ.

කොළඹ - බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය දික්අරාව ප්‍රදේශයෙන් පැයක පමන කාලයකට වසා දමා තිබූ අතර මීට ටික වේලාවකට පෙර පාර විවෘත කළේය.