(අමල් වික්‍රමරත්න ) 

ගිංගගේ ඉහළ පෝෂක ප්‍රදේශ වලට ඉකුත් පැය 24 තුළ  ඇදහැලුණු මහ වැසි නිසා ගිංගඟ තවලම ප්‍රදේශයෙන් පිටාර ගලමින් ඇතැයි ගාල්ල ගිංගග භාර ඉංජිනේරු නිලංග  සුභසිංහ මහතා පැවසීය.
 
අද 16 පෙරවරු 7.00 වනවිට ගිංගගේ ඉහළ  ප්‍රදේශය වන තවලම ප්‍රදේශයේ ජල මාපකයට අනුව එහි පිටාර මට්ටම මීටර  04.25 වන නමුත් මේ වනවිට එහි  ජල මට්ටම ඉක්මවා ගොස්  මීටර් 04.27 දක්වා වැඩිවී තිබේ.මේ වනවිට එම ප්‍රදේශයේ ගගෙහි ජල මට්ටමේ වැඩිවීම පැයකට සෙන්ටි මීටර 04 බැගින් ඉහළ යමින් පවතින බව ගිංගඟ භාර ඉංජිනේරුවරයා පවසයි.
 
මේ හේතුවෙන් තවලම සහ නෙළුව අවට පහත්බිම් රැසක් යටවෙමින් පවතී.මේ වනවිටත් එම ඉහළ පෝෂක ප්‍රදේශවලට කඩින් කඩ වැසි ඇදහැලෙමින් පවතින බව වාර්තාවේ.

 (ඡායාරූප -ජේ.කේ එල් චාමින්ද )