චන්දන ප්‍රනාන්දු

                                 
නයිනමඩම වෙල්ලමංකරය ප්‍රදේශයේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නිවාස ජනපදයක ගිංඔයේ රක්ෂිතයට අයත් බිම් කොටසක් ව්‍යාජ ලෙස ඔප්පු හදා අලෙවි කිරිම සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතැයි පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි කාර්යාලය පවසයි.
                                                   

ගිංඔයේ ධීවර කටයුතු කරන ධීවරයන් පිරිසක් තම ධීවර යාත්‍රා ගාල් කරන ස්ථානයට යාමට තිබු රක්ෂිතයට අයත් ස්ථානය අවහිර කර පුද්ගලයෙක් කම්බි ගසා තිබීම සම්බන්ධයෙන් තම කාර්යාලයට කරන ලද පැමිණිල්ලක් මත එම ස්ථානයට ගොස් පරික්ෂා කිරිමේදී  රක්ෂිතය ගොඩකර තිබීම හා එය වටා තාප්පයක් ඉදිකර තිබීමෙන් කරුණු තහවුරු වු බව නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය කීය.                                                      

මෙම ඉදිකිරිම කර ඇති අයට එම ප්‍රදේශයේම පදිංචි අයෙක් මෙම රක්ෂිතයට අයත් කොටස ලක්ෂ ගණනකට අලෙවි කර ඇති බවත් මෙම ඉඩම් කොටස රක්ෂිතයට අයත් බව ජනපදයේ ඉඩම් ඔප්පු පරික්ෂා කිරිමේදී තහවුරු වු බවත් එම කාර්යාලය කීය.
                                                                   
මෙම අනවසර ඉදිකිරිම ඉවත් කරගන්නා ලෙස එහි ඉදිකිරිම් කර ඇති අයට උපදෙස් දුන් බවත් මෙම ඉඩම අලෙවි කළ පුද්ගලයන්ට ද නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරිමට පියවර ගන්නා බව පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු චමින්ද තෙන්නකෝන් මහතා පැවසීය.