කළු ජූලියෙන් ජීවිත අහිමි වූ හා ඉන් පීඩාවට පත්වූ දෙමළ ජාතිකයන්ගේ පවුල් හා ඔවුන්ගේ මිතුරන් හා එක්වෙමින් ශෝකය බෙදා ගන්නා බව කැනේඩියානු අග්‍රාමාත්‍ය ජස්ටින් ටෲඩෝ පවසා ඇත.
 
1983 ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ ‘කළු ජූලියට’ වසර 35ක් පිරීම නිමිත්තෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජස්ටින් ටෲඩෝ ඒ බව සඳහන් කර ඇත.
කළු ජූලිය නිසා ජීවිත අහිමි වූ සහ ඉන් පීඩාවට පත්වූ කැනේඩියානු දෙමළ වැසියන් මෙන්ම ලොව පුරා සිටින දෙමළ ප්‍රජාවේ පිරිස් සමඟ ඔවුන්ගේ ශෝඛය බෙදා ගැනීමට තමන් ද එක්වන ඔහු තම නිවේදනය මගින් පවසා ඇත.
 
කැනේඩියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා තම නිවේදනයේ මෙසේ ද සඳහන් කර ඇත.
 
“වසර 1983 ජූලි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වූ දෙමළ විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් නිසා බොහෝ දෙනෙක් පීඩාවට පත්වුණා. දහස් ගණනකට ජීවිත අහිමි වුණා. තවත් දහස් ගණනක් අවතැන් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ගැටුම නිසා ජීවිත රැසක් අහිමි වුණා. අද කැනේඩියානු දෙමළ ජාතිකයන් මෙන්ම ලොව පුරා සිටින දෙමළ ප්‍රජාවේ සාමාජිකයන් එය සිහිපත් කරමින් ශෝක වෙනවා. අප ද ඔවුන් හා එක්වෙනවා.
 
සතියක් මුළුල්ලේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩකාරි, විනාශකාරී සහ බිහිසුණු සිදුවීම් නිසා දශක ගණනක ගැටුමක් ඇතිවුණා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස යුද්ධයක් ඇතිවුණා. මෙම යුද්ධයෙන් දස දහස් ගණනක් පීඩාවට පත්වුණා. තවත් දහස් ගණනකට ජීවිත අහිමි වුණා.
වසර 1983 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා කැනඩාව විශේෂ පියවර ගත්තා. ඒ අනුව දෙමළ ජාතිකයන් 1,800කට නිදහසේ කැනඩාවට පැමිණීමට හැකියාව ලැබුණා. අද කැනඩාව තිබෙන තත්ත්වයට ගෙනඒමට ඔවුන් ද දායක වුණා. ඒ වෙනුවෙන් අපි ඔවුන්ට ස්තූතිවන්ත වෙනවා.
වසර 2009 දී සිවිල් යුද්ධය අවසන් වුණා. මේ වනවිට සංහිඳියා ක්‍රියාවලියක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙනවා. නැවත යුද්ධයක් ඇති නොවීම සඳහා දීර්ඝකාලීන සාමයක් උදා කරලීමටත් සංහිඳියාව ඇති කිරීමටත් මෙන්ම අර්ථාන්විත වගවීම් ක්‍රියාවලියක් සඳහා කැනඩාව ශ්‍රී ලංකා රජය සහ සිවිල් සමාජය සමඟ සමීපව කටයුතු කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි ශ්‍රී ලංකා රජය සහ සිවිල් සමාජය දිරි ගන්වනවා.
 
කැනඩා රජය වෙනුවෙන් කළු ජූලිය නිසා ජීවිත අහිමි වූ සහ එම නිසා පීඩාවට පත්වූ පිරිස්වලට මම ශෝකය පළ කරනවා. ඒ වගේම වගවීම, අර්ථාන්විත සංහිඳියාව සහිත දීර්ඝකාලීන සාමයක් සහ සෞභාගයමත් අනාගතයක් වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනා එක්ව වැඩ කරමු”.

055