රංජිත් රාජපක්ෂ සහ ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක 
 
ලොරි රථයක ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ  කසල තේ කිලෝ 2000 ක් කොටගල ක්‍රීඩා පිටිය අසල දී  සොයා ගත් බව  දිඹුල-පතන පොලීසිය කියයි. 
 
මෙම කසල තේ තොග වශයෙන් රැගෙනවිත් රහසිගතව හොඳ තේකුඩු සමග මිශ්‍ර කර අලෙවි කිරීම සිදුකරන බවට සැකකරන බව පොලිසිය පවසයි.