(පුෂ්පකුමාර මල්ලවආරච්චි)
 
දැනට වෙළෙඳපළේ පවත්නා,'ආහාර සඳහා යෙදීමට නොව' ලෙසින් සඳහන්ව ඇති පිපුම් කාරකයක් කසිප්පු පෙරීමේදී භාවිතයට ගන්නා බැවින් කසිප්පු විස වී ඇතැයි කසිප්පු පෙරීමේ නිරතවන්නෙක් පැවසීය.
 

වසර හතරකට පමණ පෙර භාවිත කළ පිපුම් කාරකය යෙදූවිට ගෝඩා මිශ‍්‍රණය පැසෙන්නට දින 6ක් 7ක් පමණ කල්ගත වන අතර,  නිල් පැහැති ඇසුරුමකින් වෙළෙඳපොළට ආ නව නිෂ්පාදනය යෙදූවිට දිනක් ඇතුළත ගෝඩා සකසා පෙරා කසිප්පු ලබාගැනීමේ හැකියාව ඇත.

ගෝඩා මිශ‍්‍රණය වැඩි දින ගණනක් තිබෙන්නට ඉඩ හැරීමෙන් පොලිසියට අසුවීමේ අවදානමක් පැවතීමත් ඉක්මණින් තම නිෂ්පාදන මුදල් කර ගැනීමට හැකිවීමත් සලකා මෙම පිරිස් නව නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන්නට පෙළඹී ඇති බවද කසිප්පු පෙරීමට සම්බන්ධවූවෝ පැවසූහ.

 එමෙන්ම තම නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවය ඉහලින් පවතින බවට පාරිභෝගිකයන්ට හැඟවීම සඳහා පිපුම්කාරක පැකට් එකක් යෙදිය යුතු අවස්ථාවට පැකට් දෙකක් යොදන පුද්ගලයන්ද සිටින බවද හෙළි වී ඇත.

 නිල් පැහැති ඇසුරුමකින් යුතු මෙම පිපුම්කාරකය ආහාර පිණිස නොවන බවට සඳහන්ව ඇතත් එය නිෂ්පාදනය කරන ස්ථානයක් හෝ සඳහන්ව නැතැයිද මෙවැනි අනාරක්ෂිත නිෂ්පාදන වෙළෙඳපළට පැමිණීමේ මාර්ග අහුරා දැමීම වහා කළ යුතු බවද ජනතාව පෙන්වා දෙති.