(විනීතා එම් ගමගේ)

සීමානිර්ණ සමාලෝචන කමිටුව තම නිල කාලය තවත් දෙමසකින් පමණ දිර්ඝ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීම දේශපාලන පෙළඹවීමක් මත සිදුකරන ලද්දක් ද යන්න පිළිබඳ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන තුළ බලවත් සැකයක් හට ගෙන ඇතැයි මැතිවරණ ප‍්‍රචණ්ඩකි‍්‍රයා නිරික්ෂණ මධ්‍යස්ථානය කියයි. 

එසේ සිමා නිර්ණ සමාලෝචන කමිටුවේ නිලකාලය දිගු කිරීමට කිසිදු නීතිමය ප‍්‍රථිපාකනයක් නොපවතින බව තමන්ගේ විශ්වාසය යැයි මැතිවරණ ප‍්‍රචණ්ඩ කි‍්‍රයා නිරික්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය. 

මේ තත්ත්වය මැතිවරණ කලට වේලාවට පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ගන්නා උත්සාහයට ඍජුවම බලපාන බව පෙනී යන්නේ යැයි ද ගජනායක මහතා සඳහන් කළේය. 

මෙම පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව සියලූ දේශපාලන පක්ෂ දැනුවත් කොට කොමිෂන් සභාවේ ස්ථාවරය දැන්වීම වහා කළ යුතු යැයි ද හෙතෙම සඳහන් කළේය.


මැතිවරණ නිරික්ෂණ සංවිධානවලට මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා සහ එහි සාමාජිකවරුන් වෙත ලිපියක් යැවූ බව ද ගජනාකය මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.